Entrevistando os coreógrafos das alegorias da Viradouro, Roberta Nogueira e Eric Rocha